Groninger Landschap

Haren ligt in het landschap van Groningen, het landschap is ruig en uitnodigend; de natuur heel gevarieerd. Stichting Het Groninger Landschap bezit tientallen monumentale gebouwen en ruim 8.000 hectare aan polders, kwelders, bossen en water. In deze natuurgebieden komt een enorme variëteit aan planten en dieren voor en mede dankzij onze inspanningen worden dit er steeds meer… Van het zeldzame ijsvogeltje tot de beschermde das. Zo mooi. En zo dichtbij!

 • Het Zuidlaardermeergebied is onderdeel van het beekdalsysteem van de Hunze. Vroeger stond dit beekdal in het najaar en in de winter onder water. Het was er zompig en moerassig. Later nam de mens het hier over. De oeverlanden werden ingepolderd en drooggelegd voor bewoning, veeteelt en akkerbouw. Dat ging helaas ten koste van planten en vogels. Die hadden een gevarieerde en natte leefomgeving nodig.
 • De Oostpolder en de Onnerpolder liggen ten westen van het Zuidlaardermeer, parallel aan de Hondsrug tussen Haren en Noordlaren. Net als de andere polders rondom het Zuidlaardermeer zijn ze onderdeel van het beekdalsysteem van het Zuidlaardermeergebied. Het Groninger Landschap wil van de polders goede leefgebieden maken voor weide- en moerasvogels.. Lees meer ...
 • De Oosterpolder is een inmiddels weer natte polder tussen Haren en het Winschoter Diep. Het landschap is heel gevarieerd. In de gegraven waterplas leven veel watervogels. Er is een moerasbosje met elzen waar reeën zich overdag schuilhouden. En de kleine bonte specht woont in de oude bomen in de voormalige eendenkooi. Lees meer ...
 • Westerbroekstermadepolder en Kropswolderbuitenpolder. Natte natuur in het stroomgebied van de Hunze. Deze polders liggen in het stroomgebied van de Hunze, de rivier die ooit van Drenthe naar de Waddenzee stroomde. Vroeger stonden de oevers van de omliggende graslanden vaak onder water. Het Zuidlaardermeer en de Hunze traden namelijk regelmatig buiten hun oevers en een groot gedeelte van het land was dan drassig en moerassig. Lees meer ...
 • Huize Weltevreden dit beeldbepalende Rijksmonument kent een rijk verleden. Het werd in 1806 gebouwd als Herberg, vervolgens bewoond als buitenplaats en na vererving ingericht als ‘Huis van Weldadigheid’. In 2013 nam Het Groninger Landschap Huize Weltevreden over en werd de huidige bestemming als woonplek voor ‘zelfstandig residerende senioren’ gehandhaafd. Lees meer ...
 • ‘t Hemrik Klein maar fijn. Ondanks zijn geringe grootte (slechts 8 hectare), is natuurgebied ‘t Hemrik een van de meest waardevolle bezittingen van Het Groninger Landschap. Het is een mini openluchtmuseum dat het landschap van vroeger laat zien. In dit kleine gebied ligt het restant van een moerasbos, met bomen die schots en scheef in de natte ondergrond staan. Ook groeien in een klein grasland nog moerasplanten als blauwe zegge, sterzegge, draadzegge en moeraskartelblad. Lees meer ...
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb

Deel deze pagina