Themarondleiding Hortustuinen

Themarondleiding Hortustuinen


Tijdens de rondleiding wordt verteld over de ontwerpen van diverse tuinen: o.a. de achterliggende ideeën en de symboliek.

Het landschap in de tuin

In diverse Hortustuinen is op verschillende manieren een landschap verwerkt, zoals in de Chinese tuin, de Laarmantuin, de rotstuin en de nieuwe Hondsrugtuin. In het centrum van de 20 ha grote Hortus wordt een parkachtig landschap gecreëerd met grotere graspartijen, meer zichtlijnen en eilandborders. Deze elementen van de Engelse landschapsstijl zorgen voor meer overzicht en doorzicht en laten de bijzondere solitaire bomen die er staan goed tot hun recht komen.

Onderwerpen rondleiding

Tijdens de rondleiding komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Hoe wordt een landschap verbeeld of nagebootst?
  • In hoeverre laten we ons inspireren door de trends of modes in de (geschiedenis van) de tuin- en landschapsarchitectuur?
  • Moet de tuin lijken op de echte natuur of willen we een cultuurlandschap verbeelden?
  • Willen we dat zoveel mogelijk elementen (grondsoort, planten, mossen, insecten e.d.) kloppen of is het genoeg dat het ons eraan doet denken?
  • In hoeverre kunnen we de natuur zelf haar gang laten gaan?
  • En wat doen die kluizenaars in de tuin? 

Toegang en deelname

  • Deelname aan de rondleiding is gratis. De reguliere entreeprijs van de Hortus is wel van toepassing. 
  • De themarondleiding start om 13.00 uur en duurt maximaal 1,5 uur. Bij minder goed weer wordt de rondleiding ingekort tot een uur.

Deel deze pagina